CPU-Z v1.92 绿色版

  • A+
所属分类:IT资讯

CPU-Z  v1.92 绿色版的照片 - 1

CPU处理器测试工具CPU-Z的新版本发布、详细版本v1.92、CPU-Z支持的CPU种类相当广泛,软件启动速度和测试速度也很快,包括制造商和处理器名称、核心配置和封装技术、内部外部频率、最大超频速度检测、与处理器相关的指令集等CPU-Z可以确定经常提到的品牌、内部频率和缓存,包括只有SelfSnoop、CMOVccInstruction专家知道的信息和数据。

CPU-Z  v1.92 绿色版的照片 - 2

新版变化

Cpuid.com/softwares/cpu-z.html

下载地址

CPU-Z v1.92 x32/x64正式中文绿色/安装版(2020/04/28)

http://download . cpuid.com/CPU-z/CPU-z _ 1.92-cn . zip

http://download . cpuid.com/CPU-z/CPU-z _ 1.92-cn . exe

CPU-Z v1.92 x32/x64正式中文自适应绿色单文件版

https://pan.lanzou.com/b243750

https://pan . Baidu.com/s/10 ooxzgbq 0 zihnnpoo 7 dzcc提取代码:ll47

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: